Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: Noiembrie 2021

I. Informații generale

SELENO SHOP S.R.L., identificată prin datele de mai jos, prelucrează date cu caracter personal furnizate de către utilizatori în scopul derulării activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinului online, www.seleno.ro .

SELENO SHOP S.RL.

CUI: 44191727

Reg. Com.: J40/7691/2021

Soseaua Berceni, Nr. 21, bloc 28, scara 2, et 8, ap 79

Judet: Bucuresti Tara: Romania

Telefon: 0766342731

Email: selenocandle@gmail.com

SELENO SHOP S.R.L. este operatorul de date în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta politică de confidențialitate nu se aplică datelor colectate de pe orice site terț care poate avea un link către sau este accesibil de pe site-ul nostru.

Accesarea site-ului nostru, www.seleno.ro, de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică explicit acordul dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

Vă rugăm să citiți cu atenție cele prezentate mai jos cu scopul de a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și modul în care acestea vor fi prelucrate.

II. Definiții

 1. date cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea reprezintă păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal reprezintă orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. operator sau controlor responsabil de prelucrare este reprezentat de orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. terț este reprezentat de orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatar este reprezentat de orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 8. date anonime reprezintă date care, prin prisma originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 9. date statistice reprezintă date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare;
 10. DPO este responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation);
 11. Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc;
 12. GDPR este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniunii Europene, precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), detalii aici.

III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

SELENO SHOP S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la comportamentul dumneavoastră pe site-ul www.seleno.ro (de exemplu: produse favorite, obișnuințe de vizitare a site-ului, etc), precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în momentul în care contul de utilizator este creat cu scopul plasării unei comenzi.

În situația în care veți crea un cont de utilizator prin intermediul contului dumneavoastră de Facebook sau Google, SELENO SHOP S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

De asemenea, vor fi stocate și următoarele categorii de date:

 1. tipurile de browser și versiunile utilizate, precum și sistemul de operare folosit;
 2. tipurile de browser și versiunile utilizate, precum și sistemul de operare folosit;
 3. detalii de utilizare și adrese IP;
 4. modalitatea prin care ați ajuns pe site-ul nostru (site-ul web de la care s-a pornit căutarea, de exemplu: Facebook sau Google) ;
 5. data și ora accesării site-ului;
 6. furnizorul de servicii de Internet al sistemului de acces;
 7. orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

IV. Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Dacă sunteți client sau utilizator al site-ului nostru, www.seleno.ro, informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, sunt utilizate în următoarele scopuri:

 1. Contul dumneavoastră și comenzi realizate:
  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SELENO SHOP S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.;
  • efectuarea, procesarea și monitorizarea plății online;
  • rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comandă, serviciile sau produsele achiziționate;
  • crearea și administrarea paginii personale de utilizator (Contul meu) în cadrul site-ului;
  • în scopul soluționării problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, Produse și Servicii;
  • asigurarea serviciilor de suport pentru răspunderea la întrebările utilizatorului referitoare la Comenzi, Produse și Servicii.
 2. În scopuri de marketing & securitate:
  • pentru a transmite newsletter, evenimente sau produse pe care le-ați cerut sau achiziționat;
  • pentru personalizarea paginilor (de exemplu, pentru afișarea conținutului în limba selectată);
  • pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;
  • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;
  • pentru îmbunătățirea securității accesului la serviciile oferite;
  • pentru a ne prezenta conținutul site-ului într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră și dispozitivul dumneavoastră;
  • pentru compilarea de statistici privind utilizatorii;
  • pentru securitatea și îmbunătățirea site-ului;
  • pentru identificarea comportamentul dumneavoastră pe site și îmbunătățirea calității Produselor și Serviciilor oferite;
  • în anumite situații, putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a promova site-ul www.seleno.ro și activitatea comercială;
  • în scop de protecție a site-ului web și a utilizatorilor site-ului www.seleno.ro față de atacuri cibernetice;
  • în scop de prevenire și detectare a tentativelor de fraudă, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, bănci, terțe magazine virtuale sau firme de curierat.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în procesarea plăților online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate. Atunci când suntem solicități să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este niciodată 100% sigură, din păcate. În pofida faptului că facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal transmise, astfel că orice transmitere de informații cu caracter personal implică asumarea din partea dumneavoastră.

V. Durata stocării datelor cu caracter personal

În cazul utilizatorilor care și-au creat un cont personal pe site, SELENO SHOP S.R.L. păstrează datele cu caracter personal atât timp cât aceștia au contul activ în site-ul www.seleno.ro.

În cazul utilizatorilor care au realizat o comandă fără a avea un cont personal pe site, datele cu caracter personal se păstrează timp de 3 ani de la furnizarea lor către SELENO SHOP S.R.L.

Cu toate acestea, datele dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate pe întreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina, cum ar fi în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Utilizatorul are dreptul de a solicita în orice moment ștergerea parțială sau integrală a datelor stocate sau închiderea contului, urmând că SELENO SHOP S.R.L. să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, inclusiv uterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

VI. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, pe lângă operator, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SELENO SHOP S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (cum ar fi: firme de curierat, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale. Situațiile în care acest lucru se poate întâmpla sunt exemplificate mai jos:

 1. pentru administrarea site-ului;
 2. în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SELENO SHOP S.R.L. prin intermediul site-ului;
 3. pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 4. pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 5. pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 6. atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Drepturile beneficiarului

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces
  • Orice utilizator are dreptul de a obține confirmarea, la cerere și în mod gratuit, dacă datele acestuia cu caracter personal sunt prelucrate. În cazul în care datele personale sunt prelucrate, acesta are dreptul de a solicita accesarea acestora prin a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
 2. Dreptul la rectificare
  • Orice utilizator are dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 3. Dreptul la opoziție
  • Orice utilizator are dreptul să se opună oricând față de prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către SELENO SHOP S.R.L. , în special în scop de marketing direct. Acesta poate solicita încetarea prelucrării datelor în interesul nostru legitim. În urma solicitării, SELENO SHOP S.R.L. se angajează să nu mai prelucreze date cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea de date cu caracter personal în cauza este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat;
 4. Dreptul la ștergere
  • Orice utilizator are dreptul, în condițiile legii, de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal;
 5. Dreptul la restricționare
  • Orice utilizator are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și prelucrate de către SELENO SHOP S.R.L. doar în anumite scopuri;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul
  • Orice utilizator are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal în cauză a fost efectuată pe baza consimțământului;
 7. Dreptul de a depune o plângere
  • Orice utilizator are dreptul de a depunde oricând o plângere către SELENO SHOP S.R.L. sau către autoritatea competentă privind protecția datelor: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

VII. Date de contact

În situația în care doriți să ne transmiteți întrebări sau remarci cu privire la Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, va rugăm să ne contactați prin oricare din modalitățile menționate pe site-ul nostru.